جهت اطلاع از اخرین اخبار و اطلاعیه ها کانال تلگرامی بی سی مووی رو دنبال کنید.

باکس آفیس

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$22M
 • فروش کل $25M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$14M
 • فروش کل $126M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$11M
 • فروش کل $19M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$7.8M
 • فروش کل $78M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$7.7M
 • فروش کل $45M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$7.3M
 • فروش کل $50M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$6.5M
 • فروش کل $9.3M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$4.3M
 • فروش کل $7M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$3M
 • فروش کل $4.1M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$2.6M
 • فروش کل $30M