جهت اطلاع از اخرین اخبار و اطلاعیه ها کانال تلگرامی بی سی مووی رو دنبال کنید.

باکس آفیس

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$22M
 • فروش کل $23M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$14M
 • فروش کل $126M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$11M
 • فروش کل $17M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$7.8M
 • فروش کل $77M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$7.7M
 • فروش کل $44M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$7.3M
 • فروش کل $49M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$6.5M
 • فروش کل $9.3M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$4.3M
 • فروش کل $6.3M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$3M
 • فروش کل $4.1M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$2.6M
 • فروش کل $29M